Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SIÓDEMKA” GDYNIA
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Gdynia powstał 17.05.2010r z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, gdzie również znajduje się jego siedziba. Celem Klubu jest planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe i organizacyjne szkoły oraz o fundusze finansowe. Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Gdynia działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
W skład Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka”  Gdynia wchodzą:
  1. Prezes - Arkadiusz Skrzyński
  2. Wiceprezes - Izabela Hajduk
  3. Skarbnik  - Magdalena Nastrabasz-Janczarska
  4. Sekretarz - Katarzyna Milewska-Pijet
  5. Członek - Dorota Skulska-Wittbrodt
  6. Członek - Rafał Ołownia
W skład sekcji pływackiej wchodzą 3 grupy treningowe, dzieci pod kierunkiem trenerów Rafała Kaczyńskiego i Wojciecha Zielińskiego rozwijają swoje zainteresowania i talenty pływackie. Obecnie w Klubie regularnie trenuje 39 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Gdynia SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA WSPARCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMIE „AVENA TECHNOLOGIE” (www.pomagier.info).